CEKUL

 

ÇEKÜL, ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuş, bir sivil toplum kuruluşudur.

Doğal kaynakları, kültürel mirası ve insanı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için "kent-havza-bölge-ülke" ölçeğinde projeler geliştiriyot. 30. yılını dolduran ÇEKÜL Vakfının, yıllar süren emekle oluşturduğu Kent Arşivi, son 10 yıldır Tarihi Kentler Birliğinin ve üyelerinin de katkılarıyla çeşitlendi, büyüdü. ÇEKÜL ve TKB’nin ortak projesiyle 2015 yılında başlayan dijitalleştirme süreci tamamlandı ve şimdilik 24 bin 100 belgeden oluşan Kent Arşivi “Dijital Arşiv Sistemi”ne yüklendi. Kent Arşivi, Türkiye’deki kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarının en temel referans noktasını oluşturuyor.

Anadolu’nun farklı ölçekteki kentlerinden fotoğraf, dia, kartpostal, makale, rapor ve ayrıbasım gibi birçok kaynağın dijital hallerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

ÇEKÜL Vakfı Hakkında

ÇEKÜL, ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuş, bir sivil toplum kuruluşudur. Doğal kaynakları, kültürel mirası ve insanı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için "kent-havza-bölge-ülke" ölçeğinde projeler geliştirir. ÇEKÜL'ün "koruma-değerlendirme-yaşatma" amaçlı projelerinin hayata geçirilebilmesi ve sonuç alınabilmesi için benimsenen strateji "kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği" ne öncelik verilmesidir. Toplumun kendini diri tutan tüm kesimlerinin ortak amaca yönelmesi, böylece sağlanır. ÇEKÜL, doğal ve kültürel varlıkların sürekliliğini ülke gündemine taşımak için umut ve özveriyle güçlenen, bilgi ve katılımla beslenen, "gönüllülük" esasına dayalı sivil girişimlerini, "doğa", "kültür", "eğitim", "tanıtım", "örgütlenme" ana başlıkları altında 30 yılı aşkın bir zamandır sürdürüyor. (www.cekulvakfi.org.tr)

Tarihi Kentler Birliği Hakkında

2000 yılında aralarında ÇEKÜL Vakfının da olduğu STK’lar, bakanlıklar ve 52 tarihi kentin girişimiyle Bursa’da yapılan bir toplantıyla kurulan Tarihi Kentler Birliği, kurulduğu günden bu yana; tarihi kent dokularının ve kentsel-kültürel mirasın korunması amacıyla üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlamayı hedefler. Belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat, kaynak ve eğitime dönük çalışmalar yapar. Eğitim seminerleriyle üyelerinin proje yapma ve uygulama yeteneklerini geliştirir. (www.tarihikentlerbirligi.org)

Tarihi Kentler Birliğinin 10.700 adet Orta Doğu Kartpostal Koleksiyonu, tercüme ve bibliyografik işlemleri tamamlanarak ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi katalog tarama sistemine eklendi. Kartpostalları incelemek için linke tıklayınız.

Arşivden materyal talebinde bulunmak için ;

Kütüphane ve arşiv koleksiyonumuzu dijital arşiv sistemimizden inceleyebilirsiniz.

Gerekli materyal taleplerinizi, Belge Talep Formunu doldurularak arsiv@cekulvakfi.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuz değerlendirildikten sonra arşiv sorumlumuz size e-posta yoluyla geri bildirimde bulunacaktır.

Ayrıntılı bilgi için; arsiv@cekulvakfi.org.tr adresinden veya 0212-2496464 numarasından ulaşabilirsiniz.

ÇEKÜL VAKFI DİJİTAL KENT ARŞİVİ

ARAŞTIRMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ESASLAR

1. Fiziki olarak kütüphane ve arşiv materyalleri ödünç verilemez, hiçbir gerekçeyle dışarıya çıkarılamaz ve izinsiz fotoğraf çekilemez.

2. Araştırma ve inceleme, ilke olarak arşiv malzemesinin dijital kopyası üzerinden yapılır. Bununla birlikte, dijital kopyanın sağlanamaması halinde arşiv malzemesi fiziksel olarak incelemeye uygun ise araştırma ve inceleme arşiv malzemesinin aslı üzerinden de yapılabilir.

3. Merkez, arşivde bulunan herhangi bir materyalin kullanımına dair kısıtlama getirebilir.

4. Kullanıcılar çalışmalarında kullanmak üzere talep edecekleri materyaller için sistem üzerinden talep formunu doldurmakla ve formda kullanım amaçları ile istenilen boyutları net olarak belirtmekle yükümlüdürler.

5. Fotoğrafların sağlanması, talep formunun doldurulup gönderilmesinden sonra arşiv sorumlusu ile araştırmacının iletişime geçmesi ile gerçekleşecektir.

6. Kütüphane ve arşiv malzemelerinden olan makaleler, ayrı basımlar, fotoğraflar ve her türlü materyalin herhangi bir yerde kullanıldığı takdirde kaynak gösterilmesi zorunludur.

7. Fotoğrafların kullanım ücretleri ÇEKÜL Vakfı tarafından belirlenir.

8. Fotoğrafların kullanım ücreti ödendikten sonra herhangi bir yazılı veya dijital ortamda kullanılması durumunda kaynağının gösterilmesi zorunludur.

9. ÇEKÜL Vakfı Dijital Kent Arşivi içerisinde bulunan afişlerin kaynak belirtilerek dahi kullanılması kesinlikle yasaktır.

10. Kullanıcı ÇEKÜL Vakfı Dijital Kent Arşivinin 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında ÇEKÜL Vakfına ait bir eser olduğunu ve bu kanuna aykırı davranılması halinde hakkında hukuki ve cezai dava yollarına gidileceğini kabul etmiş sayılır.

Log in to your account:

Don't have an account? Register here.

Koha-Devinim was implemented and installed by Devinim Software