CEKUL

 

ÇEKÜL Vakfı Hakkında

ÇEKÜL Vakfı, ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuş, bir sivil toplum kuruluşudur.

Doğal kaynakları, kültürel mirası ve insanı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak üzere "kent-havza-bölge-ülke" ölçeğinde projeler geliştiriyor. ÇEKÜL Vakfı "koruma-değerlendirme-yaşatma" amacıyla sürdürdüğü projeleri hayata geçirilebilme ve sonuç alabilmek için "kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği" stratejisini öncelik olarak benimsemiştir. Toplumun tüm kesimlerinin ortak amaca yönelmesini sağlayan bu strateji, gönüllülükle besleniyor. ÇEKÜL, tüm Anadolu’ya yayılan gönüllüler ve temsilciler ağıyla, 30 yılı aşkın süredir "doğa", "kültür", "eğitim", "tanıtım" ve "örgütlenme" ana başlıkları altında çalışıyor.

ÇEKÜL Vakfı Dijital Kent Arşivi, Türkiye’deki kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarında temel bir referans noktası.

ÇEKÜL Vakfının, kurulmasına öncüllük ettiği Tarihi Kentler Birliğine ait 10 bin 700 adet Orta Doğu Kartpostal Koleksiyonu ise, tercüme ve bibliyografik işlemleri tamamlanarak ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi katalog tarama sistemine eklendi.

Anadolu’nun farklı ölçekteki kentlerinden fotoğraf, dia, kartpostal, makale, rapor ve ayrıbasım gibi birçok kaynağın dijital hallerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Kitap, tez ve kitap dışı materyallere uzaktan erişim bulunmamakla birlikte, ziyaret gün ve saatlerinde kütüphaneden faydalanabilirsiniz.

Arşivden materyal talebinde bulunmak için:

Materyal taleplerinizi, “Belge Talep Formu”nu doldurularak arsiv@cekulvakfi.org.tr adresine iletebilirsiniz. Görsel taleplerinizin ticari amaçlı kullanım kapsamına girmesi halinde, talep ettiğiniz materyal, seçtiğiniz format ve boyuta göre ücretlendirilir.

Başvurunuz değerlendirildikten sonra arşiv sorumlumuz size e-posta yoluyla geri bildirimde bulunacaktır.

Ayrıntılı bilgi için; arsiv@cekulvakfi.org.tr adresine e-posta yazabilir ya da 0212-2496464 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

ÇEKÜL VAKFI DİJİTAL KENT ARŞİVİ ARAŞTIRMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ESASLAR

1. Fiziki olarak kütüphane ve arşiv materyalleri ödünç verilemez, hiçbir gerekçeyle dışarıya çıkarılamaz ve izinsiz fotoğraf çekilemez.

2. Araştırma ve inceleme, ilke olarak arşiv malzemesinin dijital kopyası üzerinden yapılır. Bununla birlikte, dijital kopyanın sağlanamaması halinde arşiv malzemesi fiziksel olarak incelemeye uygun ise araştırma ve inceleme, arşiv malzemesinin aslı üzerinden de yapılabilir.

3. Merkez, arşivde bulunan herhangi bir materyalin kullanımına kısıtlama getirebilir.

4. Kullanıcılar çalışmalarında kullanmak üzere talep edecekleri materyal için sistem üzerinden talep formunu doldurmakla ve formda kullanım amaçları ile istenilen boyutları net olarak belirtmekle yükümlüdürler.

5. Fotoğrafların sağlanması, talep formunun doldurulup gönderilmesinden sonra arşiv sorumlusu ile araştırmacının iletişime geçmesi ile gerçekleşecektir.

6. Kütüphane ve arşiv malzemelerinden olan makale, ayrı basım, fotoğraf ve her türlü materyalin başka herhangi bir yerde kullanılması durumunda kaynak gösterilmesi zorunludur.

7. Fotoğrafların kullanım ücretleri ÇEKÜL Vakfı tarafından belirlenir.

8. Fotoğrafların kullanım ücreti ödendikten sonra da herhangi bir yazılı veya dijital ortamda kullanılması durumunda kaynak gösterilmesi zorunludur.

9. ÇEKÜL Vakfı Dijital Kent Arşivi içinde bulunan afişlerin kaynak belirtilerek dâhi kullanılması kesinlikle yasaktır.

10. Kullanıcı, ÇEKÜL Vakfı Dijital Kent Arşivinin 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında ÇEKÜL Vakfına ait bir eser olduğunu ve bu kanuna aykırı davranılması halinde hakkında hukuki ve cezai dava yollarına gidileceğini kabul etmiş sayılır.

Log in to your account:

Don't have an account? Register here.

Koha-Devinim was implemented and installed by Devinim Software